Over Bullshift.

Welke verhalen vertel jij jezelf en anderen? Gooi het af en laat het los !

Bullshift  ondersteunt jou om de bull’s  in jouw leven los te laten en te "shiften" naar een verantwoord leef- en gedragspatroon middels een individueel bewegingsprogramma.

Met "De aanpak" begeleiden wij jou met een zelf ontwikkeld en uniek 12-stappen beweegplan om bewust je belemmerende gedragspatronen te zien en hiervan los te komen.

Dit onder de bezielende leiding van "De motor "; gemotiveerde en gedreven ervaringsdeskundigen.

Bullshift is ook "de plek " waar je afstand doet van de zucht- of verslavingsproblematiek die leiden tot een belemmerend leef en gedragspatroon. 

De echte Bullshifters zijn "die mensen"  die trots zijn dat zij dit traject hebben doorlopen, de draad weer hebben opgepikt en hebben leren omgaan met hun echte verhaal.

 

Wanneer voor wie?

Voormalige Pius X Kerk.
Die het zelf doen.

 • Escalatie begeleiding; overbrugging tot georganiseerde zorg in werking wordt gesteld

 • Na beëindiging van het begeleidingstraject (overheid  of bedrijf) kan men, wanneer daar behoefte toe is, het begeleid trainen op vrijwillige basis verder vervolgen. 

Vandaag de dag hebben we te maken met een chronisch tekort aan arbeidskrachten. De verschillende industrieën moeten met elkaar concurreren om aanwas te vinden.

Bullshift gaat dit probleem niet oplossen! 

Wel kunnen wij met onze aanpak eerst eens beginnen om de "ongeplande uitstroom" door Langdurig Ziekte Verzuim te beperken of te voorkomen.

Een belangrijke en helaas groeiende oorzaak van LZV, die vaak leiden tot uitstroom, is het niet of niet vroegtijdig herkennen van een zucht/verslavingsprobleem bij de medewerker(s). 

Elke werkgever is in staat eenvoudig te berekenen wat LZV verzuim, of een WIA traject kost die uiteindelijk leidt tot een beëindiging van de werkgever/werknemer relatie. 

Naast deze tastbare kosten zijn er ook nog verborgen kosten de organisatie verliest nl. ook arbeidscapaciteit waarvan we hebben vastgesteld dat wij deze als BV Nederland tekort komen.

Als in uw bedrijf uw medewerkers van enorme waarde zijn dan zijn zij het ook waard om te investeren in preventie van langdurig ziekteverzuim (LZV) en kunnen wij u op twee manieren van dienst zijn;

     

 • Via uw Arbodienst partner in het traject Langdurig Ziekte Verzuim

  • Bullshift is partner van uw Arbodienst. Daar waar men een traject onder begeleiding van uw ARBO dienst is ingezet wordt deze niet onderbroken en acteert Bulshift onder de regie en in opdracht van uw ARBO partner(s).​

 • Sponsor (lokaal/regionaal/nationaal/ Int'l) 

  • U wordt trots Sponsor (Lokaal/Regionaal/Nationaal/Int’l) van een echt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (M.V.O.) initiatief

  •  Compleet Bullshift pakket om uw support uit te dragen op uw website, jaarverslagen, presentaties etc….   

  • # periodieke teambuilding/”awareness” training(en) voor uw leidinggevend personeel als ook de medewerkers

  • # spreekuren voor uw medewerkers die in zijn directe omgeving te maken hebben gekregen met zucht/verslavingsproblematiek

 

 • Mobiliseren en stimuleren van "uitstroom" uit de kaartenbank .

 • Het echte probleem erkennen.

En voor mensen die een belemmerend gedragspatroon hebben en dat patroon willen omdraaien/doorbreken tot een ander gedragspatroon , bulls-shiften.

Het 12 beweegstappen programma is geen behandeling maar wel de opstap naar behandeling toe. Indien nodig. Drempelverlagend doordat  het zucht of verslaving probleem eenmaal  is toegegeven.

Escalatie > Pariculieren
Preventie  >  Bedrijven
Re-Integratie > Instellingen/Overheid​
 
 
 

Hoe het werkt.

 

1

Erken

 

Ik erken dat ik werd geleefd en ongezonde beslissingen namgestuurd door iets waar ik machteloos tegenover 

stond. Ikerken dat ik mijn gedrag niet meer in de hand had. Mijngezondheid liep gevaar! 

2

Verbind

Ik erken dat ik werd geleefd en ongezonde beslissingen namgestuurd door iets waar ik machteloos tegenover 

stond. Ikerken dat ik mijn gedrag niet meer in de hand had. Mijngezondheid liep gevaar! 

3

Aanvaard hulp

Omdat ik daar (stap 2) achter gekomen ben kies ik er ook voor om actief die verbondenheid aan te gaan (hulp te vragen, hulp teaanvaarden, kwetsbaar opstellen, naar je lichaam luisteren etc.) in het vertrouwen dat ik me alleen hoef te richten op het proces omdatde uitkomst wel goed zal komen. 

4

Maak de balans

 

Ik maak een balans op van hoe ik met mezelf en anderen ben omgegaan betreffende 

gezondheid en wat er in mij leeft datme helpt of hindert. 

5

Vertrouw op een ander 

 

Ik deel die balans (uit stap 4) in vertrouwen op, aan iemandin vertrouwelijkheid met zijn/haar onvoorwaardelijke steun. 

6

Maak je plan

 

Ik maak een lijst van ongezonde gedragspatronen die ik in mijn leven heb en onderzoek hoe ik zover kan komen dat ikdeze los kan en wil laten. 

7

Maak je los

 

In vertrouwen en in de wetenschap dat ik het alleen niet kan noch hoef te doen laat ik mijn 

ongezonde gedragspatronenlos. 

8

Neem verantwoordelijkheid

 

Ik maak een lijst van iedereen die ik met mijn ongezondegedrag heb geschaad, inclusief mezelf, en kom in actie om bereid te worden het goed te maken. 

9

Vergeef

 

Waar het kan maak ik het goed met diegenen, en dus ookmet mijzelf, die nadeel hebben 

ondervonden van mijnongezonde gedrag. 

1

10

Observeer en reageer

 

Dagelijks maak ik de balans op van hoe ik met mijngezondheid en die van anderen ben omgegaan en maakzaken direct goed wanneer dat nodig is. 

11

Blijf in contact

 

Door meditatie en beweging onderhoud ik mijngezonderelatie met mezelf en leer ik luisteren naar mijn lijfen 

gevoel en blijf ik in contact met wat ik nodig heb om gezond te leven. Door mijn ‘gebed’ sterk ik mijnvertrouwen. 

12

Lees en geef

 

Ik pas de uitgangspunten van de 12-Stappen toe in allefacetten van mijn leven en ben dienstbaar door ook anderenmet mijn ervaring, kracht en hoop te helpen in hun proces. 

"Ton Delisse van der Linden"( Oprichter en ervaringsdeskundige Bullshift)

Zonder beweging geen actie

en zonder actie geen beweging!

HET WERKT, OMDAT JIJ ERAAN WERKT. WAT JE ERIN STOPT ROLT ER VANZELF UIT. STOP JE ER NIKS IN DAN KOMT ER NIKS UIT.

 

Ervaringen.

VERSCHILLENDE ERVARINGEN . KIJK NAAR DE OVEREENKOMSTEN EN NIET NAAR DE VERSCHILLEN. ZO ZIE JE DAT JE ER NIET ALLEEN VOOR HOEFT TE STAAN EN JE NIET DE ENIGE BENT .

Leontien5722.jpg

Leontien

Ik ben verslaafd, hoe ga ik ermee om......
Christine5697.jpg

Christine

Fysiek en mentaal in mijn kracht!

Podcast

Verhalen van Bullshifters en hun ontdekkingen
 

Contact

Bullshift, PiusXplein 113 5402 EA Uden, +31413410020, info@bullshift.nl

Contact gegevens