top of page

Ammariloo care

Ambulante begeleiding, dagbesteding en re-integratie

Ammariloo care

Amarillo Care is een ervaren partner in het ondersteunen van jonge en volwassen vrouwen met bijvoorbeeld: sociaal emotionele problemen en verslavingsproblematieken. We werken multidisciplinair samen met een eigen netwerk en andere zorgprofessionals. Binnen onze dienstverlening richten wij ons op ambulante begeleiding, (groene) dagbesteding en re-integratie.

bottom of page